Todas las entradas por pabloglez1

CONTIDOS SEGUNDO EXAME LINGUA GALEGA

2ª AVALIACIÓN

  1. Verbos e pronomes: saber cambiar os CD e CI por pronomes e contraelos co verbo (tipo exercicio 6 da páxina 125)
  2. Xentilicios e patronímicos (páxina 139)
  3. Análise sintáctico: saber atopar ( mesmo que en lingua castelá páxinas 140-141 e 158-159)
  4. Suxeito e predicado e o núcleo de cada un.
  5. Tipo de predicado, verbal ou nominal
  6. Atopar o CD-CI-Atributo-CN (complementos do nome)
  7. Dentro de cada un dos complementos marcar os determinantes, núcleo e CN, así como o tipo de palabra de cada un.
  8. Diferenzas entre haber/a ver; hei/ei!;aí, ai!, hai (páxina 160)
  9. Acentuación: agudas, llanas , esdrúxulas, ditongos e hiatos. (repasar do trimestre anterior)
  10. Compresión oral (poñerase un audio que se repetirá dúas veces. Poderán ler as preguntas pero no contestar ata que remate a segunda repetición)